Na mocy zawartej pomiędzy Signal Iduna TU SA i Biurem Podróży PTTK w Rybniku umowy generalnej ubezpieczenia nr 201091 z dnia 23.09.2012 roku, każdy uczestnik imprezy turystycznej Biura Podróży PTTK w Rybniku zgłoszony do Signal Iduna TU SA zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać tutaj: