Uchwała nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2022 roku w sprawie zwołania XX Walnego Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej

Uchwała nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171 /XIX/2020 z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej – Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

Załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej –  Klauzula informacyjna do Ankiety członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

Uchwała nr 257/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Załącznik do uchwały ZG PTTK Nr 257/XIX/2022 z 15.03.2022 r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK

Uchwała nr 258/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów na XX Walny Zjazd PTTK

Załącznik do Uchwały ZG PTTK nr 258/XIX/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów na XX Walny Zjazd PTTK

Materiały do pobrania do przeprowadzenia walnych zebrań, zjazdów oddziałów sprawozdawczo-wyborczych lub nadzwyczajnych

Uchwała nr 41/XXIV/2022 Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku z dnia 10 marca 2022 roku

Uchwała nr 42/XXIV/2022 Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku z dnia 28 marca 2022 roku

Uchwała nr 43/XXIV/2022 Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku z dnia 28 marca 2022 roku