Wycieczki - informacje ogólne

UWAGI OGÓLNE!

Zapisy na wszystkie wycieczki prowadzi biuro PTTK w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 4, już od dnia ukazania się informacji o imprezie!

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych prowadzone są zapisy na liście rezerwowej.

Wycieczki 1-dniowe płatne są w całości przy zapisie.

Wycieczki kilkudniowe – przy zapisie pobierana jest zaliczka w wysokości podanej w programie; natomiast dopłata do pełnej kwoty musi być dokonana najpóźniej 21 dni przed planowaną datą wyjazdu.

W przypadku braku wymaganego minimum uczestników, impreza może być odwołana lub odbyć się mniejszym środkiem transportu (np. busem, co może jednak spowodować podwyższenie ceny wycieczki) o czym biuro PTTK niezwłocznie poinformuje zapisanych już uczestników.

·         Umowa – zgłoszenie i warunki uczestnictwa

·         Umowa – zgłoszenie i warunki uczestnictwa (wyc. 1-dniowa)

·         Załącznik do umowy-zgłoszenia – ubezpieczenie w imprezie krajowej

·         Załącznik do umowy-zgłoszenia – ubezpieczenie w imprezie zagranicznej

·         Załącznik do umowy-zgłoszenia – ubezpieczenie w imprezie łączonej: kraj i zagranica

·         Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na terenie Polski

·         Ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (zagranica)