cropped-pobrane-1.png


RABATY I KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W PTTK

Prawa członków PTTK reguluje Statut PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

  • wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  • nosić odznakę organizacyjną PTTK.

 Wszystkim członkom PTTK Oddział w Rybniku przysługują zniżki na wycieczki organizowane przez nasz Oddział.

Linki:

–  strona Towarzystwa – https://pttk.pl/
–  karta praw i obowiązków członka PTTK – http://archiwum.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=kartapio
–  rabaty dla członków PTTK – RABATY PTTK