<!doctype html> <html> <head> <meta name="verify-v1" content="xlz87ndRgnTgBIazMe8Ds70Cw0pTZoBkDO9YkXHTUEA=" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" /> <meta name="Authoring-tool" content="Pajaczek NxG PRO v5.9.1" /> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document" /> <meta name="Keywords" content="pttk, pttk rybnik, rybnik, wycieczki, biuro podr|y, przewodnik, koBo, klub" /> <meta name="Description" content="Oficjalna strona internetowa OddziaBu PTTK w Rybniku" /> <meta http-equiv="reply-to" content="pttk_rybnik@poczta.onet.pl" /> <meta name="creation_date" content="04/09/2009" /> <link rel="stylesheet" href="style2.css" type="text/css" /> <title>PTTK - OddziaB w Rybniku</title> </head> <body> <h1><font color="green">XIX Walny Zjazd PTTK</font></h1> <br /> <ul> <li><a href="http://pttk.pl/zycie/xix/index.php" target="blank">Strona ZG PTTK po[wicona XIX Walnemu Zjazdowi PTTK</a></li><br /><br /> <li><b>XXIV WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ODDZIAAU PTTK W RYBNIKU</b><br /> <!--<a href="pliki/Uch_121009_57.pdf" target="blank" style="font-family: "tahoma"; font-size: 8pt; font-weight: 500; text-align: justify; padding-left: 50px">- UchwaBa nr 57 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej OddziaBu PTTK w Rybniku</a><br /> <a href="pliki/Uch_121009_58.pdf" target="blank" style="font-family: "tahoma"; font-size: 8pt; font-weight: 500; text-align: justify; padding-left: 50px">- UchwaBa nr 58 w sprawie ustalenia klucza wyborczego dla KB i Klubw OddziaBu PTTK w Rybniku</a><br /> <a href="pliki/Uch_121009_59.pdf" target="blank" style="font-family: "tahoma"; font-size: 8pt; font-weight: 500; text-align: justify; padding-left: 50px">- UchwaBa nr 59 w sprawie ustalenia drugiego terminu zwoBania zebrania sprawozdawczo wyborczego KoBa, Klubu i Zjazdu OddziaBu</a><br /> <li><a href="pliki/130124_doKol.pdf" target="blank">Wa|ne pismo do Prezesw KB z dnia 24.01.2013 r.</a></li><br />--> <b>Dokumenty na zjazd OddziaBu:</b><br /> <li><a href="pliki/xxiv_porzadek_obrad.pdf" target="blank">Porzdek obrad Zjazdu</a></li><br /> <li><a href="pliki/xxiv_regulamin_obrad.pdf" target="blank">Regulaminu obrad Zjazdu</a></li><br /> <!--<li><a href="pliki/proj_statut_OddzialuPTTK_Rybnik.pdf" target="blank">Projekt Statutu OddziaBu zgodnego ze wzorcem przyjtym przez ZG PTTK</a></li><br /> <li><a href="pliki/wzor_prot_kom_mandat_odd_Rybnik.pdf" target="blank">Wzr protokoBu Komisji Mandatowej</a></li><br /> <li><a href="pliki/wzor_prot_kom_skrut_odd_Rybnik.pdf" target="blank">Wzr protokoBu Komisji Skrutacyjnej</a></li><br /> <li><a href="pliki/wzor_prot_kom_uchw_wniosk_oddz_Rybnik.pdf" target="blank">Wzr protokoBu Komisji UchwaB i Wnioskw</a></li><br /> <li><a href="pliki/wzor_prot_kom_wybor_odd_Rybnik.pdf" target="blank">Wzr protokoBu Komisji Wyborczej</a></li><br />--> <li><a href="pliki/xxiv_zgloszenie_dyskusja.pdf" target="blank">Wzr zgBoszenia do dyskusji</a></li><br /> <li><a href="pliki/xxiv_zgloszenie_kandydata_wladze.pdf" target="blank">Wzr zgBoszenia kandydata do wBadz OddziaBu</a></li><br /> <li><a href="pliki/xxiv_zgloszenie_kandydata_delegat.pdf" target="blank">Wzr zgBoszenia kandydata na Regionaln Konferencj OddziaBw</a></li><br /> <li><a href="pliki/xxiv_zgloszenie_proj_uchwaly.pdf" target="blank">Wzr zgBoszenia projektu uchwaBy</a></li><br /> </ul> </body></html>