OMTTK

 • XLVII OMTTK 2019 - etap wojewódzki - WYNIKI - SZKOŁY PODSTAWOWE
 • XLVII OMTTK 2019 - etap wojewódzki - WYNIKI - GIMNAZJA
 • XLVII OMTTK 2019 - etap wojewódzki - WYNIKI - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 • XLVII OMTTK 2019 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 1
 • XLVII OMTTK 2019 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 2
 • XLVII OMTTK 2019 - etap woj. - Regulamin "Rowerowego toru przeszkód"
 • XLVII OMTTK 2019 - etap woj. - Regulamin zawodów "Wiązanie węzłów żeglarskich"
 • XLVII OMTTK 2019 - etap woj. - Regulamin zawodów "Pokonanie ścianki wspinaczkowej"
 • XLVII OMTTK 2019 - etap woj. - Regulamin punktowania odznak
 • XLVII OMTTK 2019 - etap woj. - Regulamin punktowania odznak - załącznik (Word)
 • XLVII OMTTK 2019 - etap woj. - Oświadczenie uczestnika i rodziców
 • XLVII OMTTK 2019 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 3 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Wyniki PG
 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Wyniki GIM
 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Wyniki SP
 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 1
 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 2
 • XLVI OMTTK 2018 - etap centralny - Komunikat organizacyjny nr 1
 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 3
 • XLVI OMTTK 2018 - etap wojewódzki - Oświadczenie uczestnika i rodziców • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Test Samarytanka PG
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Test Samarytanka GIM
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Test Samarytanka SP
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Testy wiedzy topograficznej
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Test PG
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Test GIM
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Test SP
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Klucz PG
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Klucz GIM
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Klucz SP
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Wyniki PG
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Wyniki GIM
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Wyniki SP
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 1
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 2
 • XLV OMTTK 2017 - etap wojewódzki - Komunikat organizacyjny nr 3
 • XLV OMTTK 2017 - etap woj. - Regulamin konkursu "Piosenka turystyczna"
 • XLV OMTTK 2017 - etap woj. - Regulamin "Rowerowego toru przeszkód"
 • XLV OMTTK 2017 - etap woj. - Regulamin zawodów "Rzut do celu"
 • XLV OMTTK 2017 - etap woj. - Regulamin zawodów "Pokonanie ścianki wspinaczkowej"
 • XLV OMTTK 2017 - etap woj. - Regulamin punktowania odznak • XLIV OMTTK 2016 - Komunikat organizacyjny nr 1
 • XLIV OMTTK 2016 - Regulamin Finału Centralnegon - aktualny
 • XLIV OMTTK 2016 - Karta zgłoszenia drużyny
 • XLIV OMTTK 2016 - Oświadczenie uczestnika i rodziców
 • XLIV OMTTK 2016 - Karta zespołu
 • XLIV OMTTK 2016 - Karta oceny odznak
 • XLIV OMTTK 2016 - PROGRAM FINAŁU CENTRALNEGO - aktualny
 • XLIV OMTTK 2016 - projekt programu Finału Centralnego
 • XLIV OMTTK 2016 - warunki uczestnictwa osób towarzyszących drużynom
 • XLIV OMTTK 2016 - karta zgłoszenia osób towarzyszących
 • XLIV OMTTK 2016 - informacja o zakwaterowaniu drużyn