KRONIKA WYDARZEŃ

 • Sprawozdanie z XXXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego
  Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

 • Sprawozdanie z eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego
  Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
  Rybnik 2010

 • Sprawozdanie z rajdu "Górska Jesień 2009"

 • Sprawozdanie z finału Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

 • Sprawozdanie z rajdu "Górska Wiosna 2009"

 • Sprawozdanie z XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego
  Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

 • Ogólnopolska Impreza na Orientację
  sprawozdanie

 • Oskar Michalik - pro memoria • kronika